ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของกองช่าง ประจำ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บและขนขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานคัดแยกขยะและกำจัดขยะประจำเตาเผาขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ประ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานคัดแยกขยะและกำจัดขยะประจำเตาเผาขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปร [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บและขนขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานคัดแยกขยะและกำจัดขยะประจำเตาเผาขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปร [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๖๖๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูน [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาคนช่วยดูแลเด็ก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนด้านงานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมและงานราชการของกองการศึกษาเทศ [12 พ.ย. 62]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 4 / 40 1 2 3 4 5