ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [7 ธ.ค. 59]
ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางฟาน หมู่ที่ 10 (ท่ามะนาว) ครั้งที่ 2 [16 พ.ย. 59]
ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่ที่ 11 (สายหลักบ้านอาบอเน) ครั้งที่ 2 [16 พ.ย. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 [10 พ.ย. 59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง [7 พ.ย. 59]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง [31 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 [11 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 [11 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 [11 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 [11 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1 [11 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส4) [11 ต.ค. 59]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 39 / 49 36 37 38 39 40