กระดานสนทนา

ขอให้เทศบาลดูแลเรื่องขยะด้วย

เนื่องจากในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มไม่มีเตากำจัดขยะทำให้ขยะในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมทำให้ประสบปัญหาขยะมากจนเกินไปทำให้ทัศนียภาพภายในตำบลเสียหาย ขอให้ทางเทศบาลช่วยดูแลด้วยครับ

โดย: กระบี่ไร้เงา [27 สิงหาคม 2557 : 09.38 น.]

แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
รหัสรูปภาพ :

กรุณาระบุตัวอักษรที่ปรากฎด้านบน

ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
Email
ความคิดเห็นที่ 1 :

สำหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการเรื่องเตาเผาขยะ แต่สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ทางเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งรวมไปถึงการจัดให้มีเตาเผาขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มด้วย

ตอบโดย : admin [6 มิถุนายน 2559 : 04.37 น.]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1