โครงสร้างส่วนราชการ : กองช่าง

นายบรรเจิด  อินทรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

 

นายกฤตพล  มหาวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายภัทรพงษ์  สุวรรณศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา