สถานที่ท่องเที่ยว

ดอยม่อนล้าน

ที่ตั้ง

ดอยม่อนล้านตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายใต้สำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16  ทางทิศตะวันออก  มีเขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

>>> คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ <<<

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน   มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด   มีความสูง   1,696   เมตร  จากระดับน้ำทะเล    และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม   น้ำห้วยโก๋น  ไหลลงสู่น้ำแม่งัด      อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   ดอยม่อนล้านเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว  โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก จะมีความสวยงามมาก   สำหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าว

การเดินทางมี  2  เส้นทาง

เส้นที่ 1

- จากจังหวัดเชียงใหม่–พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94  กิโลเมตร

- แยกขวาพร้าว –  เวียงป่าเป้า (ทางหลวงหมายเลข1150) ระยะทาง 53 กิโลเมตร  

- แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก (ระหว่าง กม.ที่ 32 – 33) ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  ลักษณะทางเป็นดินลูกรังผสมคอนกรีต) ระยะทาง 27 กิโลเมตร

- จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน)  ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางประมาณ 124.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3  ชั่วโมง

 

เส้นที่ 2

- จากจังหวัดเชียงใหม่–พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร

- ตามถนนอำเภอพร้าว – อำเภอเวียงป่าเป้า (ถนนลาดยาง) ระยะทาง  22  กิโลเมตร

- แยกซ้ายที่บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวงหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้าว  บ้านแม่ปูนหลวง  ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ระยะทาง 17 กิโลเมตร

 - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน)  ระยะทาง  2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ  135.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3  ชั่วโมง

บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แม่ปูนหลวง ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,400 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 718 ครัวเรือน ประชากร 3,413 คน ประกอบด้วยเผ่าลีซอ จีนฮ่อ และมูเซอแดง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางพื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ ลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส

เส้นทางที่จะไปม่อนล้านต้องผ่านดงต้นสน  สวนป่า (Forest Plantation) ในการปลูกป่าทดแทนของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  ส่วนใหญ่ใช้ไม้สนสามใบปลูกเป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ ที่ถูกบุกรุกทำลาย อยู่ในระดับความสูงประมาณ 900 – 1,400  เมตร จากระดับน้ำทะเล  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2512  โดยใช้พันธุ์ไม้ปลูกหลายชนิด เช่น สนสามใบ  แอปเปิ้ลป่า  สนจีน  นางพญาเสือโคร่ง  เลี่ยน  ยมป่า และมะขามป้อม

 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   เดิมเป็นพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งัด  ตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 – 2546 รวมกับพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำขุ่น  ตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 – 2546 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ในปีพ.ศ. 2547 สังกัดศูนย์จัดการต้นน้ำปิงตอนบน  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดอยม่อนล้าน เป็นที่ตั้งของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่างๆของสถานี บริเวณพระตำหนักที่ประทับมีดอกไม้เมืองหนาวสีสีนสวยงาม นานาพันธุ์ให้ได้ ชื่นชมและถ่ายภาพ นอกจากนี้บนดอยม่อนล้าน ยังเป็นจุดติดตั้งกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า ตามโครงการศึกษาศักยภาพการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 แหล่ง ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งกังหันลมซึ่งจะทำให ้ชาวบ้านมีไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดใช้ได้ตลอด

ทะเลหมอก ทิวทัศน์อันสวยงามของดอยม่อนล้าน

ที่พักดอยม่อนล้าน 

บนดอยม่อนล้านมีที่พักทั้งหมด 10 หลัง และในส่วนของโครงการเกษตรที่สูงม่อนล้านนั้น มีให้บริการจำนวน 7 หลัง พร้อมเครื่องนอน  พักได้ 4-5 คน ภายในบ้านมี ไฟฟ้าใช้ตลอดวันไม่จำกัดเวลา มีเครื่องทำน้ำอุ่น  ค่าบริการแล้วแต่จะให้เป็นค่าบำรุงสถานที่รวมถึงสถานที่กางเต้นท์  สามารถนำเต้นท์มาเองได้ ไม่มีร้านอาหารต้องเตรียมมาเองแต่ทางโครงการฯ   มีห้องครัวสำหรับผู้ที่มาพักสามารถทำอาหารทานกันเองได้ มีเตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวให้ใช้สะดวกสบาย  

ติดต่อจองบ้านพักที่

คุณอ้วน          โทร 089 555 6816

คุณสุพจน์        โทร 081 03108860

 

พระธาตุจอมหิน

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพร้าว หมู่ที่ 5 บนดอยจอมหินติดเส้นทางพร้าว-เวียงป่าเป้า สร้างโดยพระภิกษุหน่อคำ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย

 

น้ำตกผาลาด

ตั้งอยู่ ณ บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ลักษณะของน้ำตกจะเป็นเนินผาลาดลงมาข้างล่าง เป็นบริเวณกว้าง มีแอ่งน้ำรองรับด้านล่างให้ลงเล่นน้ำได้อย่างสบาย ประกอบกับบริเวณรอบๆ เป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่มากมาย เหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

 

น้ำตกผาตั้ง

ตั้งอยู่ ณ บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีแหล่งน้ำที่เดียวกับน้ำตกผาลาด แต่อยู่เลยขึ้นไปประมาณ 500 เมตร ลักษณะของน้ำตกจะเป็นเนินผาตั้งขึ้นข้างบน เป็นบริเวณเล็กๆ เป็นธารน้ำรองไหลลงไปยังน้ำตกผาลาดซึ่งรองรับอยู่ด้านล่าง

 

น้ำตกวังชมพู

ตั้งอยู่ ณ บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีแหล่งน้ำที่เดียวกับผาลาด และผาตั้ง ลักษณะของน้ำตกจะเป็นแอ่งน้ำรองรับน้ำตกลงมาจากหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำ ที่มาาของชื่อน้ำตกมีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าสมัยก่อนมีต้นชมพู่ป่าขึ้นอยู่มากมาย สมกับชื่อที่ตั้งไว้ บริเวณรอบๆ จะสวยงามมาก ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ประกอบกับบริเวณรอบๆ เป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่มากมาย

อ่างเก็บน้ำแม่สะลวม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านสหกรณ์แปลง 5 หมู่ที่  11 ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

เป็นโครงการที่ ราษฎรได้ทูลเกล้าถวายฎีกาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ศาลารวมใจสหกรณ์นิคมแปลง  2  ตำบลเขื่อนผาก  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2530   เพื่อขอให้ทางราชการช่วยจัดหาน้ำให้กับราษฎรตำบลเขื่อนผากและตำบลใกล้เคียง  กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือโดยการก่อสร้างเขื่อนแม่สะลวม  บริเวณหมู่ที่ 11  บ้านสหกรณ์แปลง  5 ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเพาะปลูก  การอุปโภค บริโภคและส่งน้ำให้กับฝายแม่สะลวมซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำทุกปี


ร้านฮักป้าว

เป็นคาเฟ่ ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียว ที่ให้บรรยากาศร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ สวยสะดุดตา มีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว อาหารและเครื่องดื่มก็รสชาติดีไม่แพ้กัน 

ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 093-2467485 คุณกัลยา  คำฟู

เวลา เปิด-ปิด 09.00-21.00 น.

ร้านยุ้งขนม

คาเฟ่  ตกแต่งแนว Contemporary Style ดูสวยงามน่ารัก ให้บรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมาย ร้านนี้โดดเด่นในเรื่องของเบเกอร์รี่ ซึ่งมีราคาย่อมเยาว์และรสชาติอร่อย 

 ที่อยู่ เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 082-1921619 คุณพรรณนิภา  กาวี

เวลา เปิด-ปิด 09.00-18.00 น.

ปั้นด้าย  Cafe & Shop 

 คาเฟ่ และร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของตำบลป่าตุ้ม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานผลิตตุ๊กตาปั้นด้าย สินค้าโอท็อปดังกล่าวอีกด้วย คาเฟ่แห่งนี้ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เช่น กาแฟสด ชาเขียว ชาเย็น และน้ำผลไม้ต่างๆ ส่วนอาหารนั้น ทางร้านจะมี ข้าวมันไก่ ข้าวซอย และก๋วยเตี๋ยวเรือ ให้เลือกรับประทาน ซึ่งมีรสชาติอร่อย จนหลายคนต้องติดใจ

ที่อยู่ เลขที่ 98  หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 081-7060145

เวลา เปิด-ปิด 08.00-16.30 น.