ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องสวัสดิการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ส.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๗ แห่ง ส่วนที่ ๓ [30 พ.ค. 59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๐.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ [14 ส.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปและงานบริการต่างๆ ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชา [12 พ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด