ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตุ้ม

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต [13 พ.ย. 62]
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง [2 เม.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและป้อมยามสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่ที่ ๑๑ (สายหลักบ้านอาบอเน) ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ [13 ก.ย. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด