ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 2) ประจำเดือนเมษายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศประมูลจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง [3 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [17 ม.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.Patum.go.th) พร้อมทั้งอัพเกรดหน่วยจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Hosting) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ [2 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีง [9 มิ.ย. 64]
ดูข่าวทั้งหมด