ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 62

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 62

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑กล ๔๘๗๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์งบรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ [13 พ.ค. 61]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๖-๐๐๑/๕๓ [3 ม.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [10 มี.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า ชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด