ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ [4 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๑๒,๑๑) บ้านสันถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562 [14 ก.พ. 63]
บันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาจ้างเลขที่ 29/2557 (กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา) [30 ก.ย. 57]
ดูข่าวทั้งหมด