ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 และป้ายไวนิลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพา

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 และป้ายไวนิลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๐.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะมอก ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ จุด ราย [23 ก.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลป่าตุ้ม [31 ต.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-55-0023.1 และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณ [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ เชื่อมซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [17 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมาส์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
ดูข่าวทั้งหมด