ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๒ ราย [11 พ.ค. 61]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ [11 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องชาร์จและถ่านแบบชาร์จ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 62]
ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [14 ก.ย. 58]
ดูข่าวทั้งหมด