ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ 13-10-11 สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะภายในตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการส่งเ [13 พ.ย. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑๕ ลิตร สำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน [8 พ.ย. 60]
ประกาศคัดเลือกตลาดกลาง เพื่อประมูลจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง [3 ต.ค. 59]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [15 ก.พ. 61]
ดูข่าวทั้งหมด