ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านต้นรุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านต้นรุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [14 ก.ย. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0027.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ม.ค. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 62]
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรัปปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันคะมอก หมู่ที่ ๑ [16 ก.พ. 58]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด