ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน [28 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0027.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ม.ค. 63]
รณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [4 มิ.ย. 58]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [29 มิ.ย. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ [12 ก.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาจากองค์การเภสัชกรรม สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าตุ้ม จำนวน ๑๒ รายกา [23 ก.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด