ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [31 พ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 2 สาย [6 พ.ย. 57]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบถังกรองน้ำและถังน้ำใสประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ [6 ส.ค. 57]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นรุง หมู่ที่ ๓ (ซอย ๓) [9 ก.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด