ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [14 มิ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [25 ม.ค. 59]
ขอประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [3 มี.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ฯ (ครั้งที่ 2) [9 ก.ย. 59]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [29 มิ.ย. 59]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ [17 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด