ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ [27 พ.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [8 พ.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ส.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ (ส่วนที่ 2) [26 พ.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [17 เม.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด