ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพิธีการ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำหลากลาน หมู่ที่ ๒ [17 ม.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ [29 ก.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ-ปิดทองสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๒ [30 พ.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [15 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ [20 พ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด