ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ เชื่อมซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [17 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ส.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [15 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ ทต.ป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [16 ต.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ [11 เม.ย. 60]
ดูข่าวทั้งหมด