ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ [16 มิ.ย. 60]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 ก.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คธจ ๒๗๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบฯ ๒๕๕๘ [16 ก.ค. 58]
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ [28 ส.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [30 พ.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด