ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจ ประจำปี ๒๕๖ [17 ม.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 เม.ย. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [27 พ.ค. 58]
ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ [21 พ.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 พ.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด