ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำไตรมาสที่ ๒ [21 เม.ย. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรและถนนขึ้นบ้านปางฟาน [26 ก.พ. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
ปชส.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๗ [2 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ปร [15 พ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด