ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อแขนยาวคอกลม สีกรมท่าพร้อมสกรีน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งต-665 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 มิ.ย. 61]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางถนน บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8 [11 ก.ย. 57]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ [17 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด