ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ม.ค. 63]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงาน เพื่อปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [5 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศรายชื่อเเละวันเวลาทำงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงป [25 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินฯโครงการก่อสร้างถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 [24 เม.ย. 60]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรและถนนขึ้นบ้านปางฟาน [26 ก.พ. 58]
ดูข่าวทั้งหมด