ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [9 ส.ค. 60]
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [7 มี.ค. 60]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานออกแบบและควบคุมอาคารและบริการต่างๆของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาคนช่วยดูแลเด็ก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด