ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ [22 พ.ย. 62]
การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย [4 มิ.ย. 59]
ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางฟาน หมู่ที่ 10 (ท่ามะนาว) ครั้งที่ 2 [16 พ.ย. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนายทองอินทร์ - สวนนายเพชร) บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๕ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด