ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชฯ

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร ชุมชนทีมีการดำเนินงานด้านการปลูก อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ [21 พ.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๒ ราย [11 พ.ค. 61]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [19 ก.พ. 61]
ดูข่าวทั้งหมด