ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [13 ก.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [24 พ.ย. 58]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ อัตราค่าจ้าง ๓ บาทต [22 ก.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด