ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [8 มิ.ย. 61]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [27 ต.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [3 ก.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒ [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [25 ม.ค. 59]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๖-๐๐๑/๕๓ [3 ม.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด