ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ [17 พ.ย. 60]
ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [9 ก.ย. 59]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [24 พ.ย. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [16 พ.ย. 58]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [6 มี.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด