ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX GIS และ LTAX ๓๐

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม แก้ไขฉบับที่ ๑ [2 ก.ย. 62]
รณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [4 มิ.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผล การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ [17 พ.ย. 60]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [13 พ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-55-0023.1 และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณ [14 ก.พ. 63]
ดูข่าวทั้งหมด