ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๐.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๐.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [15 มี.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันคะมอก หมู่ที่ ๑ (ทางไปฌาปนสถาน) ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [13 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๗ แห่ง ณ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗,๘ และหมู่ที่ ๑๑ [3 ก.ค. 59]
ดูข่าวทั้งหมด