ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บริเวณบ้านห้วยกุ หมู่ที่ ๗ [20 มี.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องชาร์จและถ่านแบบชาร์จ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (พ.ศ.๒๕๕๗) [27 พ.ค. 58]
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ส่วนที่ 2 [13 ก.ย. 59]
ดูข่าวทั้งหมด