ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับแจ้งการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับแจ้งการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ [13 พ.ค. 61]
ปชส.การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง [15 ต.ค. 58]
ขอประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [3 มี.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [4 ต.ค. 60]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 บ้านป่าตุ้มดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ม.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด