ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับแจ้งการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับแจ้งการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานประสานกิจการประปาและงานราชการของกองช่างเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านงานประสานกิจการประปาและงานราชการของกองช่าง เทศบ [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 62]
ปชส.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ [18 มี.ค. 59]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ม.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ [22 พ.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด