ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานและหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน [16 ต.ค. 60]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖-ซอย ๙) บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบถังกรองน้ำและถังน้ำใสประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ [6 ส.ค. 57]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรและถนนขึ้นบ้านปางฟาน [26 ก.พ. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [7 มี.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด