ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม แก้ไขฉบับที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม แก้ไขฉบับที่ ๑

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [25 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๒ ราย [11 พ.ค. 61]
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ [28 ส.ค. 57]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะภายในตำบลป่าตุ้มและงานบริการต่างๆ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โด [21 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด