ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม แก้ไขฉบับที่ ๑

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม แก้ไขฉบับที่ ๑

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) [17 เม.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [16 ต.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีนและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาส [20 มี.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด