ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [23 ก.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผอ-๖๐๒๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๖๖๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [9 พ.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด