ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [15 ก.พ. 61]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ [3 ก.ย. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะภายในตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการส่งเส [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 62 [25 มี.ค. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค-๕๔๙๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบฯ ๒๕๕๘ [16 ก.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด