ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG CLX-6260FD จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG CLX-6260FD จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว [20 มี.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับคัดเลือก [7 มิ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 62 [25 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านสหกรณ์แปลง 5 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 พ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [13 ม.ค. 60]
ดูข่าวทั้งหมด