ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามโครงการคริสต์มาส ม.๖ บ้านสันถนน

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามโครงการคริสต์มาส ม.๖ บ้านสันถนน

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX 3000v.4 ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความ [14 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานบ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอ [25 มิ.ย. 63]
ปชส.การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง [15 ต.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ส.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 มิ.ย. 64]
ดูข่าวทั้งหมด