ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส4)

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส4)

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ [10 พ.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนทางต่างระดับ และป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 พ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๗ แห่ง ส่วนที่ ๑ [30 พ.ค. 59]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางถนน บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8 [11 ก.ย. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 มิ.ย. 63]
ดูข่าวทั้งหมด