ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ครั้งที่ ๒

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ครั้งที่ ๒

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ม.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปนสถานบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [14 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส4) [11 ต.ค. 59]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามโครงการคริสต์มาส ม.๖ บ้านสันถนน [3 ม.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖-ซอย ๙) บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
ดูข่าวทั้งหมด