ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖-ซอย ๙) บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖-ซอย ๙) บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๔๗๘ ชุด ชุดละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 มิ.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๗ แห่ง ส่วนที่ ๓ [30 พ.ค. 59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 พ.ค. 61]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสันถนน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้ม เชื่อมบ้านขามสุ่ม ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร [26 ธ.ค. 57]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหิน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [17 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด