ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ราษฎร บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกุ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าตุ้มโหงหมู่ที่ ๘ และบ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ และราษฏรตำบลป่าตุ้มโดยทั่วไปในวันหยุดราชการ  โดยศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตั้งอยู่ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกุ (เดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คธจ-272 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 63]
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๓) [27 ก.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ก.พ. 64]
ดูข่าวทั้งหมด