ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผผ-6647 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 63]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [7 ส.ค. 60]
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ [28 ส.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2564-เดือน พฤษภาคม 256 [10 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือเรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [25 ธ.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด