ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานคัดแยกขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอ [12 พ.ย. 63]
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรัปปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันคะมอก หมู่ที่ ๑ [16 ก.พ. 58]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ [15 ก.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [22 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด