ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๘ บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙ โดยวิธี้เฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๘ บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ ๙
โดยวิธี้เฉพาะเจาะจง
ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ [28 พ.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 2 รายการ [16 เม.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [14 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 มิ.ย. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คธจ ๒๗๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [16 พ.ย. 58]
ดูข่าวทั้งหมด