ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.256 [10 ก.ค. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ม.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [3 ม.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของกองช่าง ประจำ [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ [19 ธ.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด