ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.Patum.go.th) พร้อมทั้งอัพเกรดหน่วยจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Hosting) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 62]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตุ้ม [20 มี.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า ชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุภาพร อินต๊ะฟอง บ้านคะมอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [20 ก.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด