ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ ด้วยว [25 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับสมัครเด็กเเละเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [17 พ.ค. 64]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [7 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๗ แห่ง ณ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗,๘ และหมู่ที่ ๑๑ [3 ก.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานประสานกิจการประปาและงานราชการของกองช่าง ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน [13 พ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด