ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) [11 พ.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะมอก ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ จุด ราย [23 ก.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [10 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ม.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อ [19 ส.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อเสริมการปฏิ [12 พ.ย. 63]
ดูข่าวทั้งหมด