ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ม.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง ยกกรลาด บ้านนางกนกพร ต๊ะเรือน บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธ [10 ก.พ. 64]
ดูข่าวทั้งหมด