ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสััมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [4 มิ.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ รายการ [5 ก.พ. 61]
ดูข่าวทั้งหมด