ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพััฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(CO

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพััฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) [17 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ [4 พ.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [12 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [8 พ.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต-665 เชียงใหม่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
ดูข่าวทั้งหมด