ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ขอเชิญร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ขอเชิญร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๔

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [19 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนายทองอินทร์ - สวนนายเพชร) บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๕ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผู้ช่วยปฏิบัติงาน สปสช.ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [23 ม.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๐ ลิตรสำหรับพ่นหมอกครัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๘-๐๐๐๒ [21 พ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ม.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด